Keszthely • Telefon:(36) 83 515-130 • hotelovit@t-online.hu

 

facebook

Adatkezelési tájékoztató

 1. BEVEZETÉS
 2. DEFINÍCIÓK
 3. ALAPELVEK AZ ADATKEZELÉS SORÁN
 4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTAMA
  1.  A HONLAP LÁTOGATÓINAK ADATAI
  2. KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK ADATFELVÉTELE A HONLAPON
  3. REGISZTRÁCIÓS ADATBÁZIS
  4. HÍRLEVÉL
  5. SZOBAFOGLALÁSI IGÉNY
  6. SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELE
  7. KAPCSOLATFELVÉTEL
 5. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA
 6. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE
 7. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

A Hotel***superior OVIT (MVM OVIT ZRT. 1158 Budapest, Körvasút sor 105.) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Jelen tájékoztató hatálya kiterjed egyrészt a szolgáltatónak a www.hotelovit.hu címen megtalálható online portálján, másrészt a Hotel***superior OVIT szállodában történő szállodai szolgáltatások igénybevétele kapcsán átadott személyes adatok kezelésére.

A www.hotelovit.hu címen megtalálható online portállal ( a továbbiakban: honlap), valamint a szállodai szolgáltatások igénybevétele során megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos jelen tájékoztató folyamatosan elérhető a http://www.hotelovit.hu/ címen.

A Hotel***superior OVIT fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. A tájékoztató módosításai a honlapon történő közzététellel lépnek hatályba. Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését. A Hotel***superior OVIT a rendszer használatából eredő esetleges károkért felelősséget nem vállal.

A hotel elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását, a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal: - 1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény); - 1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről; - 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; - 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról; - 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól.